Auktion vid Qvinome i Othem.

I anseende till hemmanets utlemnande på hälftenbruk, låter landtbrukaren Anton Larsson medels offentlig frivillig auktion, som förrättas vid Qvinome i Othem onsdagen 25 uti innevarande månad och hörjas kl 10 på dagen till den högstbjudande försälja sina yttre inventarier, bestående af kör- och åkerbruksredskap såsom 2:ne reavagnar, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spets. plogar, foderhäckar, klös- och slätpinnharfvar, myllkammar, mullfösor, en kornvält, vindmaskin, selar och oxok, högafflar, spadar, hackor, grepar, jernspett, sigdar och liar, m. m.; kreatur såsom 5 st. hästar, deraf 2:ne unga sto till färgen gråa och af norsk ras, 1 par oxar, 2:ne tjurar, 7 st mjölkkor samt får med ungar; äfvensom en hyfvelbänk, diverse jagtgevär och en god jagthund samt något gång- och sängkläder. Med betalningen lemnas endast fullt säkre inropare anstånd till den 1 nästinstundande September.
Othem den 11 April 1888.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *