Auktion vid S:t Hansgatan.

På begäran af sterbhusdelägarne efter aflidna mamsell Lovisa Marin, kommer offentlig auktion att förrättas i bemälda affidnas f. d. hus vid S:t Hansgatan onsdagen den 25 i denna månad från kl. 10 f. m., då till den högstbjudande försäljes större delen af sterbhusets lösörebo såsom: koppar-, jern- och blecksaker, glas och porslin, möbler: deribland en utdragssoffa, ett större skänkskåp, ett bättre klädskåp, bord och stolar m. m.; diverse träkärl, 2:ne besparingsspislar jämte en mängd annat som ej kan här uppräknas; skolande betalningen erläggas kontant.
Visby den 16 April 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *