Auktion vid Tenglings i Etelhem.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Tenglings i Etelhem fredagen den 27 innevarande månad kl, XI f. m. låta delägarna i dödsboet efter aflidna hustrun Anna Helena Wiman derstädes till den högstbjudande försälja 3/16 mantal Tenglings, bestående af omkring 20 tid åker, 6 tid ängsmark, 30 tld torrlagd myrmark och betesmark för gårdens behof med god skogstillgång. Fastigheten utbjudas såväl i mindre lotter som i sin helhet. Erhålles icke antagligt anbud, utarrenderas fastigheten under tid, som vid auktionen angifves, och blifva äfven då vitkoren för försäljning eller utarrendering bestämda.
At lösöreboet försäljas möbler, diverse åkerbruks- och körredskap, ett par dragoxar, 2:ne tjurar, mjölkkor m. m. med betalningsanstånd till 1:a Oktober detta år.
Stånga den 17 April 1888.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *