Auktion vid Träskveller i Tingstäde.

Genom öppen, frivillig auktion, låter landtbrukaren herr Edvard Grählert, Träskveller i Tingstäde, onsdagen d. 25 innevarande April från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja kreatur: bestående af hästar, ett sto och en häst i 3:dje året, 15 st. såväl unga som gamla, goda dragoxar, äfven en del tjenliga till slagt, 2:ne kor m. m.; samt i anseende till uppsättande at mejeri försäljas älven 100 st. morlam med ungar, dels hel- och halv cheviotras, 3 st. gamla baggar af cheviotras, ett större parti plym- och kanada-utsädeshafre, ett mindre parti goda kokärter, goda ät- och sättpotatis, 50 kastar fur- och granved, något mansgångkläder och skodon m. m. Godkände och fullt tillförlitlige inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, hvaremot andra böra vara beredda att ställa godkänd säkerhet. Vid samma tillfälle och med enahanda betalningsvilkor försäljes äfven ett parti möbler, såsom byråar, spelbord m. m. samt en större sugga.
Tingstäde den 5 April 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *