Genom öppen och frivillig auktion

låter landtbrukaren J. Pettersson, Lauks i Lokrume, fredagen den 23 Mars från kl. 10 f. m., med anledning af sina hemmansdelars öfverlemnande på hälftenbruk, till den högstbjudande försälja:
guld, silfver, koppar, malm, messing jern- och blecksaker, glas- och porslin; möbler såsom bord, stolar, schiffonier, soffor m. m.; bättre och sämre fjäderfylda sängkläder, linne, örongottsvar, handdukar, borddukar, servietter m. m.; kreatur såsom 5 st. hästar deribland 4 st. utmärkta sto (ett drägtigt) passande till såväl vagns- som draghästar, 3 par dragoxar, deribland ett par utmärkta 13 qv., kor, deribland 2 st. som skola kalfva i denna månad, får, svin, en större sugga, gäss, höns m. m.; kör- och åkerbruksredskap, såsom res- och arbetsvagnar, kälkar, en alldeles ny kälkrack med 3 sitsar, selar, oxok med tömmar, tåg, kettingar, block, segel; träkärl, såsom bunnar, tunnor, baljor, spann m. m.; en smedbälg, städ, snickaresaker, såsom en hyfvelbänk, sågar, stämjern; en bättre ringklocka; omkring 300 kbf. hafre, ett mindre parti probsteierhafre passande till utsäde, korn, goda kokärter m. m.
Godkände inropare erhålla 5 månadere betalningsanstånd, hvaremot andra betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 15 Mars 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *