Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets aldelning tör enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af
Carl Smitterberg att han ämnar fortfarande idka skeppsrederi samt spanmåls- och diversehandel vid Klintehamn i Klinte socken under firma Carl Smitterberg;
Franz Smitterberg att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse vid Klintehamn i Klinte socken under firma Fz. Smitterberg;
Lars Johannes Cramér och Nils Gustaf Cramér att de fortfarande utöfva spanmåls- och diversehandel samt skeppsrederi vid Ronehamn i Rone socken under firma L. & G. Cramér;
Carl August Melin att han ämnar fortfarande idka handelsrörelse i Hemse socken under firma Duse & Melin.
Visby i Landskansliet 9 Mars 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *