Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 13:de innevarande Mars, kl. 5 e. m., kvarvid förekomma följande ärenden, nämligen:
1:o) Stenhuggaren J. V. Erlandssons hyllande ansökan om infäste å egefiguren nr 1552 söder om staden;
2:o) Drätselkammarens anmälan om förnyad utarrendering af lägenheterna n:ris 44 och 1,154 öster om staden, nr 2 söder om staden och samtliga trävaruupplagsplatsena.
3:o) Häradshöfding C. B. Lindroths afsägelse af uppdraget såsom revisor af stadens räkenskaper;
4:o) Byggmästaren C. G. Kihlbergs ansökan om infäste i stadsjordstomten nr 1/2 i Strandrotens 3:e qvarter; och
5:o) Magistratens skrifvelse om val af gode män vid en landtmäteriförrättning.
Visby den 8 Mars 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *