Handelsregister.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af Carl Josef Hellgren att han fortfarande utöfvar handelsrörelse i Eskelhem socken under firma C. J. Hellgren.
Visby i Landskansliet 8 Mars 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *