Auktion vid Etebols i Lummelunda.

Till följd af hemmanets utarrendering låta sterbhusdelägarne efter aflidne landtbrukaien O. F. Lindbom, medels offentlig auktion som förrättas vid Etebols i Lummelunda onsdagen den 14 Mars kl. 10 f.m. till den högstbjudande försälja alla kreatur och yttre inventarier, samt något möbler och husgerådssaker. Kreaturen bestå af 5 st. hästar, deribland ett drägtigt sto, 2 par oxar, en tjur samt kor och ungnöt. Bland yttre inventarier som alla äro i godt stånd må nämnas: ett stifttröskverk med vandring och skak, en skakvind, en hackelsemaskin, en resvagn, arbetsvagnar, vrång- och foderhäckar, klys- och släthartvar, vänd- och spetsplogar m. m. samt höst- och vårsädeshalm, ett parti korn, blandsäd och potatis.
Godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till d. 1 nästkommande September.
Veskinde d. 6 Mars 1888.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *