Ännu ett lik

efter de i lördags så sorgligt omkomne sjömännen påträffades i går vid 1/2 12 tiden fastfruset i yttre iskanten straxt nedanför Manhem. Det var den döda kroppen efter matrosen Hjalmar Johansson från Karlskrona, anstäld på Poesidon. Kroppen var fullkomligt mjuk, så att kläderna kunde utan besvär aftagas, och fullkomligt oskadad. Endast i pannan syntes skrubbsår.
Liket förvaras i gamla polisvaktkontoret.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *