Åldersdispens

hade som vi förut omtalat af skolrådet sökte för två af de till lärarebefattningen vid härvarande folkskola sökande semivariieleverna P. J. Gerdén och T. A. E. Hermansson. Som den förre redan 25 Februari uppnådde 21 år och redan förut erhållit dispens i Karlstads stift, biföll domkapitlet ansökningen hvad Gerdén beträffar, men afslog den rörande Hermansson. som först i September uppnår myndig ålder.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *