Pettersenska kapellet

har nu afslutat sin sejour härstädes och komma säkert att saknas. Gårdagens aftonkonsert, den sista, var mycket talrikt besökt, af inemot 150 personer, hvilka med det lifligasta bifall helsade hvarje nummer. Särdeles mot slutet af aftonen togo applåderna nästan form af ovationer, som kapellet tacksamt besvarade med flere extra nummer.
Balen i lördags var af många orsaker ej så talrikt besökt som den första. Dels var vädret ej vidare inbjudande och dels hade den timade olyckan qvarlemnat förstämning i allas sinnen. Omkring 80 personer voro dock tillstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *