Postångaren Sofia

anlände tillbaka hit vid 2-tiden i dag efter att förgäfves hafva sökt anlöpa Vesterviksskären, hvadan post således ej kunnat utvexlas. Bland passagerarna, som naturligtvis ej heller kunde landsättas utan medföljde tillbaka, voro äfven Pettersenska kapellets medlemmar, hvilka ej torde få taga sitt ofrivilliga uppehåll här alltför tungt. De äro kära och välkomna gäster.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *