Aflidne kontraktsprosten

A. J. Lyths borgenärer anmodas att sammanträda i Burs prestgård torsdagen den 15:de nästa Mars klockan 1 på dagen för att taga del af boets ställning, besluta åtver ärenden, som angå utredningen och uppbära den utdelning, som för närvarande kan erhållas. De borgenärer, hvilka icke redan styrkt sina fordringsbelopp, anmodas att hafva senast den 10 Mars till någon af undertecknade allemnat sina fordringsbevis i bestyrkta afskriffer.
Stånga den 27 Februari 1888.
M. E. Svallingson.
W. Åkerman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *