Utmätningsauktion.

Lördagen den 7 nästkommande April klockan tolf middagen hålles å Skogs tingsställe i Levide utmätningsauktion för försäljning af Karl Johansson tillhöriga 1/64 mantal Sippmanna i Vamlingbo socken; egande de, hvilka halvafordran som skall ur egendomen gäldas eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är belägen 1,3 mil från Burgsviks hamn, är bebygd med en manbygnad af sten under spåntak, ett ladugårdshus af sten under agtak, en smedja af sten under spåntak samt en stenlagd källare, samt innehar 25,92 qvadratref jord, hvaraf 15,39 qvadratref äro afrösningsjord. Fastigheten är salu värderad till 1,000 kronor.
Visby Gotlands södra kronofogdekontor den 1 Mars 1888.
AUG BOKSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *