Handelsregistret.

Jemlikt 4 § i Lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af Carl Gunnar Bachér och Frans Erik Degerman att de under firma Slits varfsbolag, hvilken föret innehafts af J. A. Bachér, ämna vid Slite i Othems socken idka handel samt kalkhruks- och skeppsvarfarörelse i och äro de hvar för sig berättigade att teckna firman.
Visby i Landskansliet 3 Februari 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *