Gotlands infanteriregemente.

K. m:t har befalt, att med iakttagande af hvad rörande volontärer utan nummer är stadgadt, skola samtliga vid Gotlands infanteriregemente nyantagne volontärer inkommenderas till befälsmötet samtidigt med den till detta möte beordrade manskapsstyrkan för att intill slutet af 2:a klassens beväringsmöte under särskildt dertill beordradt befäl utbildas såsom rekryter.
Vid Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår skall allt öfver- och underbefäl samt spel inkallas till tjenstgöring under båda beväringsmötena.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *