Genom Visby postkontor

hafvn under senaste halfåret från 1 Juli-31 December 1887 befordrats: 4907 rekommenderede bref och 9 andra rekommenderade försändelser, 631 vanliga paket, 1985 assurerade bref till ett värde af 916,671 kr. 96 öre, 122 assurerade paket med en vigt af 110 kg. 646 gr. och till ett värda af 389,680 kr. 74 öre, 145 postförskott (113 brefförsändelser och 32 paket) till ett belopp af 1698 kr. 04 öre (återsända olösta 35, värda 431 kr.) samt postanvisningar till ett antal af 1505 med ett värde af 51,919 kr. 98 öre.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *