Från landsbygden. Hemse.

Hemse, 2 Febr.
Väderleken.
Temperaturen har på årets första månad varit omväxlande, synnerligast första hälften; den senare delen har hållit en mera jämn karaktär. Än har det varit tö än snö och regn, men barjord har varit det mest förherekande till fromma för den ännu gvarstående skogen. — På 87-ans sista dag visade termometern 19 grader under fryspunkten (den största köld hitintills för i vinter) och 88-an ingick äfven ganska barsk. Januari slöt också bister (15 grader under 0). Snö har det de senare dagarna fallit, så att det blitvit en liten slädväg, som flitigt anlitas.

Andra torgdagen
för året hölls här i går 1 dennes och företedde efter vanligheten på vintermånaderna mindre liflighet. En hel del kreatur vero visserligen torgförda, men endart några få exemplar blefvo sålda, till låga pris; synnerligast på hästar var efterfrågan ringa, eller snart sagdt ingen.
Oxar om 13 till 14 gvarter tingade omkring 80 till 100 k. stycket, 19 till 13 gvarters 70 till 80 kr. st., mindre oxar 50 till 70 kr.- st. Ungstutar och qvigor 20 till 35 kr., smärre kor 30 till 40 kr, och större dito 50 till 70 kronor stycket. Hästar betingade omkrign 150 kr. stycket mer och mindre, allt efter beskaffenheten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *