Isbrytning.

Från Vestervik skrifves i lördags: Rurik hade 2 d:s tillfälle att här visa sin förmåga som isbrytare. Han och Sofia skulle då samtidigt bryta sig från hafskanten in till skeppsbron, och då de dernuder på vissa sträckor sprängde hvar sin ränne, hade man godt tillfälle att jämföra de båda olika isbrytaresystemen. Sofia med sin skarpa för klyfver isen, medan Rurik, som är mera platt i fören, skjuter upp på den och pressar ned den med sin tyngd. Sofia var kanske något öfverlägsen, men Rurik redde sin förträffligt, och detta ehura han lär ha varit ogyasamt för-lastad. Det strålande vädret hade utlockat en mängd åskådare, hvilka från skeppsbron eller isen ja t. o. m. höjderna på Luzerna följde det sällsynta oeh vackra skådespelet.
Båtarna framkommo till bron omkring kl. 4 e. m. och gvarlågo till midnatt. Isen på viken är 12 tum, men svagare i rännorna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *