Ett sällskap som förstår roa sig

är U. D. I lördags e. m. hade dess medlemmar ånyo anordnat en skridskofärd, denna gång till Kalkugnsmyr. Vid 7-tiden begaf sig största delen af sällskapet åstad, sedan några af medlemmarne rest förut för att vidtaga några anordningar för de efterföljandes emottagande. Snön, som fallit, sopades bort, inne i skogen placerade här och der kullörta eldar, som med sitt magiska sken stundtals upplyste den kringliggande nejden. Och der åktes med lif och lust i det klara månskenet — som ej syntes mycket till — dracks värmande glögg ur flammande brylå, skålades och hurrades för en i sällskapet närvarande »Karl», hvars namnskiffer brann i en transparang.
Vid 11-tiden skedde återfärden till Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *