Utmätningsauktion i Hejnum.

Onsdagen den 15 nästkommande Februari kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Johan Vikströms egande 157/2816 mant. Stora Kyrkehys i Hejnum socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är obebygd, utgöres af omkring 100 tunnland utmark och är saluvärderad till 150 kronor.
Visby i Landskansliet 12 Januari 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *