Utmätningsauktion i Boge.

Måndagen den 20 nästinstundande Februari, kl. 11 före middagen förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion för försäljning af C. S. Gahnström tillhörige 3/16 mtl Tjelder i Boge socken; ägande de hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är försedd med boningshus oeh ladugårdshus, innehar omkring 10 3/4 tunnl. åker, bestående uteslutande af s. k. örjord, 12 tunnl. ängsmark samt betesmark och skog endast för gårdens eget behof och har blifvit saluvärderad till 5,000 kr.
Gotlands norra kronofogdekontor den 12 Januari 1888.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *