V. pastor N. A. Youngberg

hade som bekant anhållit att domkapitlet ville förorda hans till k. m:t stälda ansökan att erhålla rätt till presterlig tjensteårsberäkning för hälften af den tid han tjenstgjort inom Augustanasynoden i Amerika samt för den tid, han före sitt inträds i svenska kyrkan verkade inom Visby stift. Domkapitlet har nu beslutat att hemställa, det bifall till denna ansökan icke mätte af k. m:t lemnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *