Svagdrickat och goodtemptarne.

Härvarande goodtemplare voro i går samlade för att yttra sig med anledning af det beslut, storlogens verkställande råd fattat att alla maltdrycker skola som förbjadna anses. Mötet enade sig om följande resultation:
Sedan de i Visby arbetande fem goodtemplarloger vid i dag hållna logemöten, hvar för sig uttalat sin enhälliga protest emot det af Verldsstorlogen V. R. tillkännagifna förbudet mot bruket af svagdricka och dermed jämförlig dryck, så hade logerna derefter samlats till ett gemensamt möte i ordenshuset vid Södra Murgatan, dervid efter en stunds diskussion, deri vådan af det klandrade beslutets i verksättande i Sverige framhölls, det enhälliga beslut fattades, att genom denna öppna resolution afgifva en kraftig protest emot ifrågavarande svagdricksförbud, på samma gång som den förklaring äfven offentligt gifves, att vid kommaode upptagning0af. medlemmar i de resp. logerna, den hittills gällande konstitutionen kommer att obrottsligen vidmakthållas.
Visby den 1 Januari 1888.
185 S:t Olof.
298 Hoppets Här.
331 Oskars Minne.
708 Fridsförbundet.
925 Oskars Minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *