Till sammanträdet med Hemse och Hablinge hushållsgille

halva följande frågor blifvit inlemnade:
1.) Anses den vanligtvis inom gillets område brukliga växtföljden numera ändamålsenlig, eller bör den omordnas?
2.) Om olika bearbetning och brukning of ler- och sandjord,
3.) vilka fröblandningar har erfarenheten här visat vara mest passande
a) på lerjord,
b) på sandjord,
c) på myrjord?
4.) Kan det här i handeln förekommande Schlesiska klöfverfröet till utsäde rekommenderas, eller anses det för Gotland otjenligt?
5.) Då tillgången på kreatnregödsel här i allmänbet är otillräcklig, huru kan och bör den ersättas?
6.) Hvilka åtgärder böra jordbeukarue inom gillets område nu närmast vidtaga för åstadkommande af större mjölkproduktion?

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *