Högtidlig begrafning.

En ovanligt högtidlig begrafningsakt försiggick i stadens domkyrka sistl. måndag den 14 d:s då f. d. landträntmästaren, riddaren af Kongl. Wasa-Orden och innehafvaren af medaljen i guld för nit och redlighet i rikets tjenst Mathias Fredrik Ihre, hvilken den 8 dennes afled i en ålder af 77 år 10 mån. jordfästades. Sedan processionen inkommit på kyrkogården slöto sig till densamma landshöfdingen grefve R. Horn militärbefälhatvaren, öfversten frib. E. von Vegesach jemte flere honoratiores. Sedan den blomsterkransade likkistan blifvit nedsatt på katafalken framför altaret i kyrkan, afsjöngs ifrån orgelläktaren af en af musikdirektör Söhrling ur musikaliska sällskapet särskildt utvald sångarechör en härlig kantat af Neukomm, hvarefter jordfästningen rörrättades af Theologie lektorn, doktor O. V. Lemke, som inledde liktalet med Nehemiae 7: 2 ”han var en trofast man”, och med ledning af dessa ord, höll ett lärorikt och uppbyggligt tal, deuti den aflidnes ordningssinne och noggranhet, hans många, utmärkta förtjuster i det offentliga och enskilda lifvet framhöllos. Sedan detta minnesvärda tal blifvit slutadt, afsjöngs ifrån orgelläktaren ps. 452, hvarefter liket utfördes till familjegrafven å nya kyrkogården.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *