Medeltida kulturlager vid Överburge i Fardhem.

På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus undersökt ett grustag vid Överburge i Fardhem, där några av grustäkt skadade kullar kunde antas vara fornlämningar. Platsen är belägen omedelbart intill Ancylusvallen och i ett litet skadat jordblandat röse, beläget omedelbart intill denna anträffades visserligen inga gravfynd, men väl lämningar av medeltida bebyggelse, som möjligen kunna ställas i samband med en strax intill belägen liten husgrund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *