Inga bilmedelsförskott till vägföretag på Gotland?

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen föreslår k. m:t att för utförande a v vägföretag bevilja förskott av innestående bilskattemedel å sammanlagt 8 milj. kr. Fördelningen mellan de olika länen har beräknats i proportion till arbetslöshetens omfattning och under jämförelse med de skilda länens anslagskrav.
Gotlands län synes styrelsen, på grund av den ringa arbetslösheten böra undantagas från förskottstilldelning. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *