Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 6 sept.: Professor Lindqvist, övering. Ekvall, kaptener Lawski, Lindgren, löjtnanter Schyberg’, Linnman, dr ägg; ström med -fru, insp. Svärdson, grossh. Wallin, dir. Hoesliger med fru, mr Moss, hrr Schorup med fru, Andersson med fru, Snöbohm, Runvik, Ringvall, Aspegren, Ardersson, Stenstrup med fru, Braman med fru, Byberg, Fahlman, Harsén, Danielsson, Sundberger. Hagen, Hedström, Lindeberg med fru, Wallin, Persson med fru, Sundqvist, Raden., Blomström, Lind, Pettersson. Karlsson, Kjellström, Nilsson, Österberg, Leffner, Ramström med fru och dotter, Hellgren, mrs Arnold, fruar Lewin, Kjerrulf Ljungholm, Rodén, Andrén, Ulfsparre, Nilsson, Gauman, miss Moss, Halton, fröknar Lundberg, Sjöstedt, Jacobsson, Nilsson. Forsell.

Med HANSA från Kalmar den 6 sept.: dr. Harner, ing. Larsson, Pedersén. aspirant Weman, tullinsp. Ahlberg, köpman Lekander, löjtn. Ekebom, herrar Leifer, Nielsen, Helland, Danielsson, Hedlund, Creutz, Linde, Berglund, Nilsson. Strand, Behm, Bäckströ-m, Pettersson, Håkansson, Olsson, Henningsson, Persson, Nilsson, Norén, fruar Larsson, Harvar, Ahlberg, Linde, isson, Lundberg, Pettersson, Nordström, fröknar Rydberg, Magnusson, Hagsköld, Johansson, Andersson, Dising, Andersson, Hallgren, Lursen, Fischer, rektor Nilsson, 8 lärare och 84 elever från Kalmar folkskoleseminarium.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *