Minskad utsyning av ek på Gotland.

Domänstyrelsen har fastställt, den kvantitet ek, som innevarande år skall utsynas inom Gotlands revir till 288 kbm. Jägmästaren hade föreslagit en mängd av 540 kbm. Då emellertid endast 222 kbm. försålts av den virkesmängd å 450 kbm., som utsynades i fjol, har styrelsen ansett sig icke böra fastställa större utsyningskvantitet, än det från i fjol osålda virket representerar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *