Busskommunikationerna 1932 —juni 1933.

Denna kommunikationspublikation har nu åter utkommit, men har alltjämt samma ofullständighet till sin nackdel, som tidigare av oss påpekats. Det är endast ett fåtal busslinser, som ha tidtabeller, så att man utan vidare kan se om bussen står i anslutning till järnväg eller vid vilka tidpunkter den går. För Gotlands del t. ex. upptager bussregistret något mer än en halv sida, varå de olika busslinjerna stå uppräknade, t. ex. sålunda: »Kappelshamn—Visby 43 km. V en tur (Kappelshamn 6)» — det vill säga man kan ringa till Kappelshamn 6 för att få reda på när. bussen går. Värdet av en dylik förteckning torde vara problematiskt, änskönt man får karta med för den krona häftet kostar. Skall denna kommunikationstabell ha något värde bredvid Sveriges kommunikationer, måste den ange anslutningsmöjligheterna till järnvägarna. Att man kan komma från en plats till en annan är i våra dagar ganska självklart, då man vet att det finnes busslinser över snart sagt hela vårt långa land. Men när och var kan man få anslutning till övriga kommunikationsmedel?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *