Arbetsförmedlingen under augusti månad.

Vid länets arbetsförmedlingsanstalt har under augusti månad på manliga avdelningen gjorts 370 ansökningar om arbete av 366 arbetssökande personer av vilka 348 vore mantalsskrivna i länet. Av dessa senare hade 187 endast sig själva och 161 utom sig själva 342 andra personer att försörja. Av 90 tillgängliga lediga platser ha 71 tillsatts, alla inom länet.
Anmälningar till erhållande av statplatser vid höstflyttningen ha varit många och av lika stor omfattning som under augusti i fjol. Antalet anmälda platser har emellertid varit otillräckligt och mindre än vanligt vid samma tidpunkt föregående år.
Den, redan under juli märkbara, arbetslösheten har under augusti ytterligare ökats. Även från kommuner på landsbygden rapporteras arbetslöshet.
På sjömansförmedlingen har ställningen varit sämre än under augusti 1932. Överflöd på sökande finnes alltjämt.
På kvinnliga avdelningen ha gjorts 159 ansöka om arbete av 150 arbetssökande personer, av vilka 110 voro mantalsskrivna i länet Am dessa senare hade 107 endast sig själva och 3 utom sig själva 3 andra personer att försörja. Av 126 tillgängliga lediga platser ha 66 tillsatts, alla inom länet.
Tillströmningen av kvinnlig arbetskraft har varit tämligen god och större än under augusti i fjol, På fullt kompetenta hembiträden och på sökande till landet har tillgången dock varit knapp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *