Arbetslösheten i Othems socken.

Othems kommuns arbetslöshetskammitté rapporterar till arbetslöshetskommissinen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 27, därav 22 familjeförsörjare. Av de arbetslösa hade 17 ej kunnat beredas vare sig statlig eller kommunal arbetslöshetshjälp. Någon förbättring i arbetsmarknaden synes ej föreligga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *