Landsbygden Hejde.

HEJDE, 31 aug.
Styrelse i dikningsföretag. Till ledamöter i arbetsstyrelsen för Norra Lundsmyrs dikningsföretag av år 1932 i Hejde, Guldrupe och Väte socknar ha utsetts Daniel Johnsson, Ekeskogs i Hejde, ordförande, Wilhelm Andersson, Krämplösa i Hejde, och C. P. Jakobsson, Bjers i Guldrupe, med Elof Dahlgren, Buttlegårda i Buttle, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *