Den Mältaren J. Löfgrens sterbhus

tillhöriga egendomen nr 39 i Norder-Rotans 4:de qvarter i Visby finnes till salu. Egendomen, som är välbelägen vid den nyomlagda Norra Kyrkogatan, utgöres af en areal af omkring 9500 aqvfot mestadels fri och egen jord, med derå uppförd, i godt stånd varande Manbyggnad at trä under tegeltak, inredd till 4 snygga rum med 2:ne kök, skafferier, brygghus, källare och vind; vattentillgång i gården. Nödiga uthus, såsom stall, vagn- och vedbod m. m. finnas äfven. — En del af den ovanligt rymliga tomten är f. n. uppodlad till trädgård.
Köpevilkoren kunona till stor del lämpas efter en blifvande reel köpares beqvämlighet Närmare meddelar
OSCAR MELIN,
Norra Smedjegatan nr 10.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juli 1875
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *