Passagerare-Lista.

Från Stockholm den 12 Juli.
Baron Platen; Arckitekt Strussenfelt; Hrr Johansson, Åbom Åström, Johanson, Schwarts, Hamacher, Romdahl, Söderström, Smabl, Ludvig, Haufman, Tavaststjerna, Hoffman, Wickholm, Carlsson, Westerberg, Calsson, Brogren, Larsson, Svensson, Lundgren; Frih:a Drake; Fru Almgren; Frök:na Gardell, Lang, Ytterberg, Malmstedt.

Från Stockholm den 14 Juli.
Dokt:na Leijer, Fahlerantz; Landsh, Hamilton; Lektor Sjöberg; Kyrkoh Wahlbäck; Ingeniörerne Ekendahl, Klint; Consul Stare Kontrollör. Kortz; Löjt. Strussenfelt; Hrr Morens, Bucker, Liickou, Andersson, Janke, Stenström, Gimberg, Holmström, biickou, Meissner, Hersén, Chevallier, Lönnqvist, Flack, Swartz, Boström, Bernandt, Hellgren, Lindblad, Sten, Samuelsson, Lundqvist; lektorskan Bessonius; Fru Wickman; Fröken Anderberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Juli 1875
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *