Dödfall. Signe Gertrud Stenström

Min älskade hustru vår kära lilla mamma Folkskollärarinnan Signe Gertrud Stenström född Melander avled stilla och fridfullt söndagen den 21 augusti i en ålder av 57 år.
I oförgätligt minne bevarad.
Boxholm den 21 aug, 1932,
Hugo Stenström.
Barnen och Barnbarnen.

Var finns en kärlek, som intill döden
står oförändrad i alla öden,
som likt Guds ängel oss övervakar
och fordrar intet men allt försakar?
På denna jorden flnns endast en,
en moders kärlek är det allén.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *