Hagrummet – nytt fastighetsnamn.

Ortnamnskommissien en föreslår hos kammarkollegium, att den fastighet, som uppstått genom sammanslagning av avsöndrade lägenheten Kräklings 1.28 1.29/16384 mtl Kräklings 1.18, 7/1024 mtl Tings 1.11 och ett från Tjängvide 1.3 avstyckat område om 30,8330 hektar, allt i Kräklingbo socken, måtte benämnas Hagrummet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *