Genom auktion som förrättas onsdagen

den 24 augusti kl. 2 e. m. i Ronehamn, låter fröken Matilda Ronstedt därstädes försälja sin ägande lägenhet avsöndrad från Halor hemman med därpå varande bostads- och ladugårdshus. Dessutom försäljas lösöre, bestående av byråer, skänkar, kommod, inventions-, och andra soffor, bord och stolar, sängkläder, golvmattor m.
Vinor för fastighetsköpet vid auktionen.
Betalningsanstånd för betrodda inropare till den 1 januari 1933.
För fastighetsköpet fordras borgen.
För lösöret förbehållas äganderätten till full likvid erlagts.
Ronehamn i augusti 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *