Allmän väg till Gnisvärd.

Länsstyrelsen har på framställning av Gnisvärds hamnförening förordnat att vägen från västra landsvägen vid Kroks i Tofta förbi Smågårda till Gnisvärds fiskehamn skall såsom bygdeväg upptagas till allmänt underhåll av de väghållningsskyldiga i södra häradet, dock under villkor att vägen dessförinnan utan kostnad för vägdistriktet blir försatt i laggillt skick till en bredd av 5 m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *