Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 9 aug.
Juniorlägret. Utflykten till Näs kyrka på onsdagen blev både trevligoch givande. Syföreningen i Näs bjöd på kaffe, som alla läto sig väl smaka. Kl. 5 var utlyst andaktsstund i kyrkan, då kortare anföranden hällos av känd. R. Thomsson, miss:pastor M. Nordfeldt och sekr. ,G. Kihlström.
Den sistnämde har under de gångna da, gama hållit flera intressanta och igivande bibel- och missionsstudier över olika äranen. Pastor M. Nordfeldt har tagit åhörarna med (i tankarna) till sin arbetsplats i Nedi°, Abessinien, där man fått vara med om upplevelser kv olika slag. Kand. R. Thomsson medverkade även på torsdagen med ett föredrag över ämnet »Vinningslystnad». På lördag kl. 5 e. m. var nattvardsgång i kyrkan, och det blev en stund av högtid av allvar. Omkr. ett 60-tal personer deltogo.
Söndagen, avslutningsdagen, uppgick med strålande sol från klarblå himmel. det bästa väder man kunde önska sig vilket också gjorde sitt till, att tillslutningen av folk gbtt kan kallas rekordartad i jämförelse med föregående lägeravslutningar. I kyrkan, där högmässa hölls kl. 10 f. m., måste extra sittplatser beredas. Miss:pastor Nordfeldt höll en väckande och tänkvärd predikan dagens högmässotext. Vid altaret officierade kyrkoh. Björkqvist och miss:past. N. Eftermiddagens möte i tältet började kl. 1,30, då degagareafitalct ytterligare ökats, så att det stora tältet ej kunde rymma alla. Tältet beräknas rymma omkr. 800 personer, och deltagareantalet torde uppgått till 1000-talet. Fred. K. Nordfeldt de alla välkomna, varefter kyrkoh. Björkqvist talade över Rom. 1:16. Efter en sång av ungdomarna talade pred. G. Westin med text i Rom. 10: 11 om trons 1)3- tydelso i en kristens liv. Efter kafferasten, som nu följde, talade past. M. Nordfeldt. Texten var hämtad ur Gal. 3: 13 14. Sedan en solosång föredragits av folkskoll. Dalström och en duett sjungits av sopraner och altar ur Grötlingbo sångkör följde dagens sista föredrag av sekr. Kililström,.. som talade medryckande och djup ende över Rom. 3: 23, 24. Sist avtackade hr Joh. Larsson, Hemmings, alla vid lägret medverkande, och alger chefen avtackade sina medarbetare. Så , sjöngs en psalm och pred. Nordfeldt av slöt med Herrans välsignelse.
Allra sist hade juniorerna ett enskilt avskedsmöte, varefter lägret upplöstes. Vi tro, att dessa lägerdagar fått förmedla evighetsintryck till många av de unga deltagarna.
h tt trevligt samkväm tör alla, som lämnat gåvor till eller på annat sätt understött juniorlägret, hölls i missionshuset härstädes igår kväll. Ett inbjudande kaffebord stod färdigt, de inbjudna till mötes, då pred. Hedman besteg talarestolen och hälsade de närvarande med Ps. 113: 1-7 som text. Miss:past. M. Nordfeldt, s.pm enl. önskan kvarstannat även denna dag skildrade intressant och medryckande episoder från abessinska gästabud, där han varit mod som gäst. Tal. förrådde även en del av de utmärkta abessinska kockarnas hemligheter, som han lyckats spåra upp och vilka framkallade en stilla tacksamhet över att inan sluppit vara med på kalaset. Rast N. avslutade med ett kort men innehållsrikt anförande över det minnesord han lämnade och vilket läses i Joh. 14: 1.
Sedan man låtit kaffet sig väl smaka, talade kyrkoh. Björkgvist en stund, manande till tacksamnet mot Gud för allt vad under lägerdagarna givits av andlig och timlig välsignelse och uttalande sin glädje över att lägret kom till stånd här och att allt gått så bra »i lås» Så talade pred. G. Westin över orden i ”Ps. 110: 3, särskilt riktande sig till föräldrar och övriga ungdomsledare, varefter pred. K. Nordfeldt avtackade samtliga och pred.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *