Landsbygden. Linde.

LINDE, 8 aug.
Bröllop firades i fredags i brudens hem vid Hansson, Odvalls, då enda dottern i huset fröken Gurli Hansson sammanvigdes med lantbrukaren Olof Ahlin, Kodrogs, Hemse. Sedan de inbjudna gästerna samlats i bröllops, Orden anlände brudgummen med följe. Bruttbonden höll så ett kort tal soin besvarades av dagens värd varefter brudföljet ordnade sig och tågade ut i trädgården där vigselakten förrättades av prosten K. Havren. Efter vigselakten höll officianten, utgående från orden: »Bären varandras bördor», ett varmhjärtat tal till brudparet. Följde så sedvanliga hedersbetygelser varefter brudparet och gästerna — cirka 150 personer — samlades i ett å motsatta sidan i trädgården uppfört tält, där middagsbordet stod dukat. Såväl vid middagsbordet som senare under dagens lopp hällos flera tal till brudparet av bruttbonden m. fl. och ett gemytlig stämning präglade samvaraon i det härliga sommarvädret.
Som bruttbonde fungerade pastor E. Eriksson, Hemse och som bruttöverska lärarinnan Ragnhild Milhrer, Guldrupe Värdskapet sköttes av handl. Alb. Lindvall och fru Anna Stengård, Linde. Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Svea Olsson—Ingemund Hansson, Irja Ahler—Harald Ahlin, Alice Pettersson—Ragnar Nilsson, Karin Hägg—Gotthard Jakobsson, Linnea Pettersson—Gottfred Ostergren, Dagny Friborg
Mattes Cedergren, Ruth Ekström—Karl Skogren, Anna Dantborg—Nils Ekström, Greta Gabrielsson—Hilding Stengård, Solveig Stengård—Taldemar Löfstedt, Signe Johansson—Nils-Olof Jakobsson, Ingrid Haverman—Fritz Johansson och’ Anna Olsson—Torsten Uddin. Brudnäbbar: Evor Niklasson, Kerstin Reinhagen, Torsten Nilsson.
Ett flertal telegram anlände under dagens lopp till brudparet och 7 så kallade »äreportar» kantade vägen från Hemse till bröllopsgården. På kvällen samlades en så stor skara åskådare att de nästan till trängsel fyllde trädgården. Under de tvänne ronder brudföljet tågade kring planen hyllades brudparet flitigt av de närvarande och ett stort antal fyrverkeri-pjäser avbrändes. Även det gamla, enligt mångas mening mindre trevliga hyllningssättet med dkottlossning korn till flitigt bruk. Någon dumdristig individ hade härvid placerat en dynamitladdning så nära intill att flera fönsterrutor krossades i manbyggnader. Dess bättre inträffade dock ingen annan olycka vilket dock lätt kunnat bliva en följd av det slyngelaktiga tilltaget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 augusti 1932
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *