Entreprenadauktion.

Genom förnyad entreprenadauktion, som förrättas vid Snovallsbro i Roma socken Onsdagen den 12 instundande Aug. månad kl. 9 f. m., upplåtes till de minstbjudande: återstående kanalgräfningen genom Roma, Akebäck och Follingbo socknar. Arbetet, som genast får börjas och bör vara färdigt till den 1 November 1875, utbjudes först i mindre lotter, om 150 fots längd, och deref ter i sin helhet, med förbehållen rätt för styrelsen, att efter pröfuing antaga det eller de anbud, som för företaget äro fördelaktigast Ofrige vilkor tillkännagif vas före utropet.
Follingbo den 30 Juli 1874.
På Utdikningsbestyrelsens vägnar:
NIC. NILSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *