Herr Elmblads konsert

förl. fredag erbjöd musikälskaren en rikhaltig och omvexlande njutning. Efter den ädla basarian ur ”Skapelsen” af Haydn fick man höra romanser af Schumann, Kjerulf, Grieg m. fl., å – tergifna af en klangfull och voluminös basstämma samt på ett sätt som förrådde att hr E. både har god skola och lyckligt tillegnar sig densamma. Äfven såsom deklamator utmärkte sig hr E. uti ”Major v. Törne” af Runeberg och Hedbergs kanske bästa poem ”Den tysta kraften”. Emellan sångnumren hade man det mindre vanliga nöjet att få höra Mendelsolms herrliga ouvertyr ”flebriderna”, för fyra händer samt några smärre stycken af den unge norske kompositören Grieg. Auditoriet var talrikt, uppmärksamt och tacksamt.
Herr E. gaf i går afton sin andra konsert, denna gång i förening med en en ung pianist, f. d. elev vid konservatoriet i Stockholm hr George Beer, och med benäget biträde af fröken Söhrling och hr direktör Söhrling m. fl. Vi skola i nästa nummer närmare redogöra för denna intressanta musikförteelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *