Gotlands trädgårdsodlaresällskap

hade i går en utflykt åt södra delen av ön. Härvid besågs ett flertal trädgårdar och bland dessa bl. a. hr David Lunds anläggningar i Lojsta. Hr L. kunde framvisa en rik fruktskörd, men sorgligt nog hade just för några dagar tillbaka en våldsam hagelskur så gott som helt förstört den så lovande fruktskörden Endast en och annan trädgård med skyddat läge framvisade skörd. Hr Hanssons i Roma välskötta trädskola besågs och studerades. Hr H. har nu anlagt en ny trädskola i Halla för framalstrandet av bigarrå och klarbär med sikte taget på export till fastlandet. Inom trädskolebranschen synes Gotland fint kunna konkurrera med fastlandets trädskolor. Hr Löfstedt lämnade en kort skiss över vin- och melonodling å de större godsen i Skåne för 50 år sedan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 augusti 1932
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *