Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening

höll i går årssammanträde i Fole konmunalrum under f. d. riksdagsman K. J. Larssons ordförandeskap. Därvid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser över det gångna verksamhetsåret och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ledlamöter i styrelsen omvaldes lantbrukarne H. Klangvall, Tibblea i Hejdeby, och Karl Ekedahl, Godrings i Ekeby, samt nyvaldes efter f. riksdagsman K. J. Larsson, som undanbad sig återval, folkskolläraren Aug. Häggren i Hejnum. Till suppleanter valdes lantbr. V. Jakobsson, Bolarve i Hejdeby, J. R. Glifbierg, Lars i Endre, och Oskar Nilsson, Lauks i Lokrume. Till revisorer omvallas lantbr. Artur Widin, Fole, och nyvaldes f. nämdemannen J. Erlandsson, Öjers i Ekeby, och till suppleanter utsågos lantbr. Ernst Klintbom, Laxer i Boge, och Artur Segerdahl, Stora Tollby i Fole. Arvoden till styrelse och övriga funktionärer fastställdes till förutvarande belopp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *