Militärbefälet.

K. m:t har befallt, att tvål officerare från generalstaben skola under tiden 18-23 juli deltaga i den av militärbefälhavaren på Gotland anordnade fältövningen och en officer från staben under tiden 14-23 juli. Chefen för artilleriskjutskolan skall deltaga i övningen under tiden 18-23 juli. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *