Passagerarelista.

Med VISBY från Stockholm den 5 juni: Kommendör Hägg, jägmäst. Sjöström, hamnmäst. Synnerholm, ing. Österberg, magistrar Nyberg, Blomberg, hrr Nyström, Stenström, Bergman, Hägg, Nordlöf, Forsling Berg, Hubendick, Wahlbäck, Johansson, Melin, Lindberg, Lidén, fruar Sjöström, Öberg, Nyberg, Nordlöf, Blomberg, Melin, Runestam, Synnerholm, fröknar Persson, Stenström, Persson, Alexandersson, Törnqvist, Nordin, Lindberg, Hallborn, Hult, Sandberg, Serboni, Melin, Lidén, mr Dolck, Cook, Reeve, mrs Reeve, Cook, fröken Geijer, Oscarsskolan Sthlm 20 personer, mag. Brydolf Södra komm.-mellansk. Sthlm, 15 personer, mag. Blomberg, Lidingö missionsskola Stohlm. 5 personer, 15 elever från Norra komm. mellanskolan, 27 elever från Lidingö missionsskola.

Med GOTLAND från Norrköping den 5 juni: Hrr Nilsson, Blom, Hansson, Kallin, Lindgren, fru Hjelm, fröknar Gerdén, Danielsson, Henriksson, Söderlund, Wickman, Nilsson, Nilsson, 28 elever från Söderköp. folkskola.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 5 juni: Kapt. Nyström, adv. Sandberg, fyrmäst. Martin med fru, ing. Vilén, hrr Hallberg, Zimmerman, Törnblom med fru, Söderberg med fru, Larsson, Roth, Karlsson, Goldman, Ahlström med fru, Pettersson, Elgström, Hallsén, Boethius, Sidén, Wik, Carlson, gossarna Lindqvist 2 st., fröknar von Hederberg Dahlström, Söderberg, Levander, Lindgren, Sjöberg, Gråå, Löfqvist, Fondelius, Svedelius, Göteborgs-Tidningens rundresa 2 st, S. J. rundresa 1 st.

Med HANSA från Nynäshamn den 6 juni: Major Malmgren, kapten Sevarin, rektor Lund, folkskoll. Hartman, dr Turesson, köpman Olofsson, trafikchef Nyberg, kand. Löfvenberg, löjtn. Leijonhuvud, hrr Gottberg, Johansson, Nilsson, Ohlsén, Olsson, Fridman, Sandgren, Engdahl, Almgren, Myrsén, Bolin, Bachér, Lindqvist, fruar Olsson, Carlsson, Rödbom, Malmqvist, Fridman, Engdahl, Dahlberg, Jacobsson, fröknar Carlsson, Hägg, Helde, Havrén, Jacobsson, Hansson, Bergman, Ekholm, fröken Martzell Uppsala elementarläroverk 11 st., Borås seminarium 8 st., rundreaebilj. 3 st., S. J:s rundresa 2 st.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *