Lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 16-31 maj). Ankomna fartyg: till Furillen: den 17: ångf. Dagfrid, Persson. Danzig, tom; den 21: d:o Fenia, Gråberg, Göteborg, d:o; till Smöjen: den 19: ångf. Larus, Olsson, Hälsingborg, tom; den 27: mskon. Sydia, Bengtsson, Råå, d:o; ångf. Bungenäs, Nilsson, Hälsingborg, d:o; till S:t Olofsholm: den 23: infart. Oaxen Alfa. Carlsson, Härnösand, tom; den 25: skon. Genius, Matteson, Visby, d:o; den 27: ångf. Allenatein, Horn, Memel, d:o; den 30: mfart. Oaxen Alfa, Carlsson. Carlsson, Gävle, d:o.
Avgångna fartyg: från Furilen: den 20: ångf. Dagfrid, Persson. Stolpmünde, kalksten; den 25: d:o Fenla, Gråberg, Göteborg, d:o; från Smöjen: den 20: ångf. Larus, Olsson. Landskrona, kalksten; den 27: mskon. Sydia, Bengtsson, Verkebäck, d:o; den 28: ångf. Bungenäs, Nilsson, Trälleborg, d:o; från S:t Olofsholm den 23: mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Gävle, kalksten; den 26: skon. Genius. Mattsson, Skuru, d:o; den 31: ångf. Allenstein, Horn, Memel, d:o; urfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Gävle, d:o.
Ankomna fartyg: till Rutehamn: den 17: mgal. Vega, Grafström, Fårösund, tom; d:o Hugo, Hedberg, Stockholm, d:o; d:o Marichen, Olsson, Södertälje, d:o; d:o Britt, Larsson, Oxelösund, slagg: den 19: mskon. Selma, Nilsson, Stockholm, tom; mgal. Heda, Hedberg, d:o, d:o; den 20: mskon. Thea, Mattsson, d:o, d:o; mgal. Vida. Fridlund, d:o, d:o; d:o Knape, Berlin, d:o, d:o; den 23: d:o Ete, Isaksson, Lomma, d:o; den 24: d:o Solvig, Wennberg, Kalmar, d:o: den 26: d:o Britt, Larsson, Södertälje, slagg; den 27: d:o Vega, Grafström. Kappelshamn, tom; d:o Marichen, Olsson. Klinte, d:o; d:o Rune, Elliasson, Ronehamn, d:o; mskon. W. Klander, Kliroder, Danzig, stenkol; den 28: d:o Vera, Andersson, Slite, tom; d:o Anna, Eriksson, Fårösund, d:o; den 30: mgal. Malin, Andersson, Malmö, d:o; mskon. Zampa, Pilegaard, Nynäshamn, d:o; den 31: mgal. Britt, Larsson, Stockholm, d:o; d:o Elte, Isaksson, Oxelösund, slagg.
Avgångna fartyg: från Rutehamn: den 17: mgal. Vega, Grafström, Norrköping, cement; d:o Hugo, Hedberg, Slite, slipers; d:o Marichen. Olsson, Stockholm, cem. arb.; den 18: d:o Britt, Larsson, d:o. d:o; den 19: d:o Heda, Hedberg, d:o. cement; den 20: mskon. Selma, Nilsson,. d:o, d:o: mgal. Vida, Fridlund, Sundsvall. d:o; den 21: mskon. Thea, Mattsson. Stockholm, cem. arb.: mgal. Knape, Berlin, d:o, d:o; den 24: d:o Ete. Isaksson, d:o. d:o; d:o Solvig. Wennberg. d:o, d:o; den 26: d:o Britt. Larsson. d:d, d:o; den 27: d:o Vega. Grafström. d:o, d:o; den 28: d:o Rune, Masson. d:o, d:o; d:o Marichen. Olsson, d:o. d:o; ’ den 29: mskon. Anna. Eriksson. Eskilstuna, cement; den 30: d:o Zampa, Pilegaard, Stockholm, cem. arb.; mgal. Malm, Andersson. Nederkalix. cement; roskon. Vera, Andersson, Stockholm, d:o; den 31: d:o W. Klander. Klander, Pernau, tom.
Fårösundshamnarna (tiden 16 —31 maj). Ankomna fartyg: Den 19: ångf. Bungendis, Nilsson, Hälsingborg, tom; den 21: d:o Allenstein, Horn, Königsberg, d:o; den 24: d:o Bara, Ingmansson Ronneby, d:o; den 26: d:o Tanto, Texéll, Stockholm, d:o; den 27: d:o Österklint, Knafve, d:o d:o; den 28: mfart. Mälnbacka, Andersson, Kopparvikshamn, d:o; den 31: mskon. Svenborg, Svensson, Hörnefors, d:o; till Fårösund: den 23: mskon. Kornet, Pettersson, Stockholm. styckegods; den 26: d:o Anna, Eriksson. Västervik via Visby, tegel; d:o Wega, Grafström, Stockholm, styckegods; till Fårösund Strå: den 18: makan. Klara, Hammarberg, Södertälje. tom; den 19: fyrmastskon, Svanen, Isberg, Kalmar, d:o; den 30: d:o Wanda, Johansson, Eskilstuna, d:o; mskon. Prima, Nilssons Lübeck, d:o; mfart. Marie, Striesson, Oskarshamn, d:o; till Fårö: den 21: mskon. Werner, Hansson, Visby, tom; d:o Jarl, Carlsson, Slite, d:o; till Ahr: den 21: mskon. Emma, Berndtsson Karlshamn, tom; den 23: d:o Wanja, Pettersson, Eskilstuna, d:o; den 24: d:o Emma, Berndtssom Västerås, d:o; infart. Ida, Sporrong, Aabenraa, d:o.
Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 20: ångf. Bungenäs, Nilsson, Hälsingborg, kalksten; den 23: d:o Allenstein, Horn, Memel, d:o; den 25: d:o Bara Ingemansson, Halmstad, d:o; den 26: d:o Tanta, Taxalj, Ystad, d:o; den 27: d:o Österklint, Knafve, Trälleborg, d:o; den 31: roskon. Svenborg, Svensson, Köpmanholmen, d:o; från Fårösund: den 23: mskon. Komet, Pettersson, Slite, tom; den 26: d:o Wege, Grafström Kappelshamn, salt; den 28: d:o Anna, Eriksson, Kylley, tom; från Fårösunda Strå: den 18: mskon. Klara, Hammarberg, Hösnefors kalksten; den 20: fyrmskon. Svanen, Isberg, Örnsköldsvik, d:o; den 30: mskon. Wanda, Johansson, Wästarås, d:o; den 31: urfart. Marie, Striesson, Stralsund, d:o; från Fårö den 23: mskon. Werner Hansson, Ronneby, slipers; d:o Jarl, Carlsson, Landskrona, d:o; från Ahr: den 21: mskon. Emma, Berndtsson, Karlshamn, kalksten; den 23: d:o Wanja, Pettersson Karlstad, d:o; den 24: d:o Emma, Berndtssan. d:o, d:o; den 28: d:o Ida Sporrang, Köpenhamn via Örnsköldsvik, d:o.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *